Artikel

Vrijwillig met elkaar op de vuist gaan, is dat strafbaar?

By 
Bram De Man
September 27, 2021

66 voetbalsupporters staan terecht omdat ze deelgenomen zouden hebben aan georganiseerde gevechten buiten het stadion. Volgens de aanklager is het maatschappelijke gevaar van zulke freefights groot, maar de verdediging vraagt het zelfbeschikkingsrecht te laten primeren. 'Ze weten waarvoor ze daar zijn.

“ Rechtskundig Weekblad 2021 – 2022 / nr. 04 /  25 september 2021  pag. 178 e.v. “

Correctionele Rechtbank Antwerpen - Afdeling Antwerpen
AC 10 Kamer - 26 mei 2021
Voorzitter: mevr. Eugène
Rechters: de h. De Herdt en mevr. Coppieters
Openbaar ministerie: mevr. Van Baden
Advocaten: mrs. De Man loco De Man e.a.
Slagen en verwondingen - Opzettelijk toebrengen - Freefights - Rechtvaardigingsgrond - Vrije toestem­ming - Sport - Duel
Het zelfbeschikkingsrecht, de vrije toestemming van de deelnemers, de zogenaamde sportexceptie bij analogie met andere gevechtssporten, en de opheffing van de strafbaar­stelling van het duel vormen geen rechtvaardigingsgrond die het strafbaar karakter van zogenaamde <ifreefights» tussen twee groepen van personen die met elkaar fysiek het gevecht aangaan op basis van vooraf gemaakte afspraken op veelal eerder afgelegen plaatsen, wegnemen.

Lees verder

Contacteer ons vrijblijvend om uw dossier te bespreken

CONTACT